Eksplosjonssikre elektriske ovner

Eksplosjonsbeskyttelse er en eksplosjonsbeskyttelse, som er en av de viktigste oppgavene i potensielt eksplosive atmosfærer. Til slutt bør en god forebygging av antennelse eller brann utvikle et godt sikkerhetssystem mot eksplosjon. Disse løsningene vil fremfor alt finne anvendelse i alle soner som er i alle former for brannfare.

Samtidig vil disse systemene bli behandlet uansett hvor eksplosivt støv finnes i sektoren. Eksplosjonsbeskyttelsesplanen består av en sentral faktor, som er eksplosjonsundertrykkelse. Denne prosessen innebærer først og fremst å identifisere eksplosjonssteget. Bruk deretter tiltaket som vil være nødvendig for å kompensere for eksplosjonen i en viss enhet. Takket være dette sprer eksplosjonen seg ikke og blir undertrykt samtidig etter antenning. Alt dette betyr at brannen ikke kommer igjen. Den aktuelle skolen er en drink av de vanligste måtene å beskytte mot en eksplosjon, og når den når den, er den beskyttet mot dens virkning. Det reduserer eksplosjonsprodukter. Element som slukkesylindere, trykksensorer, optiske sensorer, støvfølere og kontrollsentre fokuserer på denne perioden. Neste trinn er å avlaste eksplosjonen. Denne prosessen handler først og fremst om å fjerne effekten av eksplosjonen utenfor det beskyttede apparatet. Som et resultat går trykket inne i enheten tilbake til et gjennomsnittlig nivå. Blant avlastningssystemene estimeres dekompresjonspaneler, spjeld med en selvlukkende enhet og flammeløst avlastningssystem. Siste gang beskyttelsessystemet før start kobler ut eksplosjonen. Er den nåværende planen for å avskjære eksplosjonen. Hans retning er først og fremst stenging av rørledninger og kanaler. Hvorfor? For det første fordi de to foregående metodene bare eliminerer effekten av brann. Noen resteffekter av en eksplosjon kan imidlertid komme gjennom rør og kanaler, noe som kan påvirke sekundære eksplosjoner, som blir veldig farlige ved effekter. Derfor vurderer avstengningssystemet å forhindre de allerede nevnte sekundære eksplosjoner. For eksempel er dette sylindere med et slukkeelement, avstengningsventiler, portventiler, eksplosjonsavskjæringssystemer, viktige og passende klaffer.